Antigentest

Ett antigentest är en snabbare variant av Covid-test som kan ge svar på om det finns en pågående infektion av Covid-19. Testet tas genom ett prov från den bakre näsväggen som tas med en provtagspinne. 

Testresultatet visas redan efter ca 15 minuter. Som patient får du svar så snart vi har möjlighet, efter ca 1-2 timmar.  

Ett antigentest kan inte påvisa en tidigare genomgången infektion utan endast pågående infektion. 

Observera att de flesta länder inte godkänner resultatet från ett antigentest vid en inresa i landet. 

Pris

Antigentest: 750 SEK

Frisk-/reseintyg: 250 SEK, tillkommer utöver kostnad för testet

Vanliga frågor och svar

Vad innebär ett antigentest?

Ett antigentest är ett Covid-test som tas med en tops i näsan och kan visa om det finns en pågående Covid-infektion eller inte.

Vad är skillnaden mot ett PCR-test?

Svaret visas redan efter 15 minuter och du får testresultat inom ett par timmar. De flesta länder godkänner emellertid inte ett antigentest vid inresa i landet. Ett PCR-test ger svar först efter analys i laboratoriet vilket kommer dagen efter testet har tagits.

När kan jag ta testet?

Testet tas för att detektera eventuell pågående infektion av Covid-19. På samma sätt som vid PCR-test så gäller det att du är symptomfri när du kommer och ska ta ett test. Hedda Care har rätt att neka provtagning i det fall misstanke finns om symtom såsom vid Covid-19.

Skriver ni intyg för antigenstesterna?

Ja, vi kan utfärda ett läkarintyg som bekräftar testsvaret.  

Vi poängterar dock att i dagsläget så är det endast enstaka länder som godkänner ett intyg baserat på ett antigentest / Covid snabbtest vid inresa. Det är individens eget ansvar att ta redan på vad som krävs för respektive land. Hedda Care kan inte hållas ansvarig för om det visar sig att testet inte är godkänt son grund för inresa.

Intyget anger både dag och tid för testet. Det datum som gäller för intyget är dagen då testet genomfördes Även klockslag anges, då testet utfördes. 

Om jag inte är svensk medborgare, kan jag ta testet ändå?

Ja, vi hjälper personer som inte är bosatta i Sverige. Det kan gälla dig som till exempel är på tillfälligt besök eller som inte har svenskt personnummer.  

Bokning för personer utan svenskt personnummer behöver däremot göras via epost eller telefon. 

Hur lång tid tar det att ta testet?

Testproceduren tar ca 5 minuter.

Vilka svar kan testet ge?

Testet påvisar eventuell pågående infektion med Covid-19.

När får jag testsvar?

Testresultatet visas redan efter ca 15 minuter och skickas ut inom ca två timmar efter provtagning.

Vilka kan ta testet?

Alla kan ta ett antigentest.  

För att kunna genomföra testet på någon av Hedda Cares mottagningar behöver du dock vara symptomfri. Om du har symptom eller känner dig sjuk ska du stanna hemma. Hedda Care har rätt att neka provtagning i det fall misstanke finns om symtom såsom vid Covid-19.

Är testet tillförlitligt?

Testet har god tillförlitlighet men som alla snabbtester så är de inte 100%. Vi använder tester från flera leverantörer vars sensitivitet varierar mellan en sensitivitet på ca 91-97,5% och en specificitet på 99%. Testet är CE-märkt. 

Det test som vi använder som regel heter Nadal och kommer från Nal von Minden. 

Mer information om Covid-tester och specifikt antigentester kan fås från Folkhälsomyndigheten,8

Vad händer om jag får ett positivt svar?

Antigentestning innebär möjlighet att påvisa en pågående infektion av Covid-19. Därför gäller samma legala krav för anmälan enligt smittskyddslagen som vid påvisning med PCR-test. Det innebär att testresultatet ska smittskyddsanmälas samt att smittspårning ska utföras. 

För dig som individ så innebär det att du behöver försätta dig i karantän för att undvika att smitta andra. Dessutom behöver du kontakta de personer som du varit i kontakt med de senaste dagarna för att smittspåra. 

Läs mer här.

Kan ni testa större grupper eller på arbetsplatser?

Om ni är ett företag som vill testa era medarbetare eller kunder, kan vi hjälpa er med det. Kontakta oss så diskuterar vi lämpligt upplägg med er, antingen testning på plats hos er eller hos oss på någon av våra mottagningar. Kontakta oss via covid19@heddacare.se