Antikroppstest

Antikroppstestet för Covid-19 ger snabbt svar inom 15 minuter och lämnar besked huruvida du byggt upp antikroppar mot Covid-19 eller ej.

Ett antikroppstest för Covid-19 är ett prov som tas med ett litet stick i fingret. Med hjälp av blodprovet och en teststicka visas resultatet inom 10-15 minuter. Testet utförs av medicinskt utbildad personal och svaret behöver bedömas av någon med medicinska kunskaper, inte minst med anledning av eventuella råd och rekommendationer som följd av testsvaret.

Pris

Antikroppstest IgM och IgG: 450 SEK

Intyg: 250 SEK, tillkommer utöver kostnad för testet

Vanliga frågor och svar

Vi tar emot alla kunder oavsett ålder.

Viktigt är dock att vi inte tar emot personer som visar symptom, så som tex förkylningssymptom eller feber. Om du är sjuk behöver stanna hemma och följa gällande riktlinjer. Personer med symptom som kommer till vår mottagning behöver vi dessvärre avvisa med tanke på smittorisk.

Att ta testet tar bara ca 5 minuter. Efter ca 15 minuter visas svaret som avläses av medicinsk personal på mottagningen.

Vi kommer att analysera svaret och skicka ut per sms eller mail under samma dag, efter ca 1-2 timmar. Vi skickar över det snart som vi har möjlighet.

Testet kan ge tre typer av svar:

1. Negativt. Det innebär att inga antikroppar har identifierats. Sannolikhet för att man genomgått Covid-19 är låg.

2. Positivt för IgM antikroppar. Detta kan tyda på en genomgången infektion. Vid uppvisande av endast IgM-antikroppar rekommenderas uppföljning med ytterligare ett prov om 2-4 veckor för att se om IgG antikroppar kan påvisas

3. Positivt för IgG antikroppar. Detta talar för en genomgången infektion av Covid-19. Det är inte klarlagt huruvida alla som infekterats av SARS-CoV-2 utvecklar mätbara nivåer av IgG, i synnerhet om man haft en mild infektion. På Folkhälsomyndigheten bedömer man att förekomst av antikroppar ger ”ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid”.

Vi använder ett test som heter COVID-19 IgG/IgM Rapid test. Detta är ett antikroppstest som är CE-märkt och får därmed säljas i Europa. I Sverige är underliggande dokumentation till CE-märkningen granskad av Läkemedelsverket och testet är ytterligare validerat på Akademiska i Uppsala som har publicerat en artikel som du kan läsa här.

Tillförlitligheten på snabbtester är god men är inte 100%. För det testet som vi använder uppgår sensitiviteten till 90,2% och specificiteten till 99,2%. 

Om ni är ett företag som vill testa era medarbetare så kan vi hjälpa er med det. För större grupper har vi möjlighet att göra testet hos er. Kontakta oss så diskuterar vi ett lämpligt upplägg tillsammans. Kontakta oss via covid19@heddacare.se