Friskintyg för utlandsresa

För att få ett friskintyg krävs det att du tagit ett PCR- eller antigentest där testresultatet tillsammans med friskintyg kan erhållas. Det är signerat av ansvarig läkare, och anpassas då efter de krav som gäller för det land som du ska besöka.

Intyget skrivs på engelska. 

Olika regler gäller för olika länder avseende hur tätt inpå resan som testet behöver tas. Detta behöver du säkerställa och själv ha information om innan du bokar testet, så att det har rätt giltighetstid. 

Intyget som Hedda Care utfärdar innehåller uppgifter om personens namn, personnummer / födelsedatum, passnummer (valfritt), testdatum, tid för testet samt testsvar. Dessutom är det signerat av en legitimerad läkare samt stämplat med mottagningens stämpel.

Vilka krav på intyg eller dokumentation finns vid utlandsresa?

Det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka krav som finns för den specifika resan och vilken dokumentation som kan krävas för att resa till/i ett visst land. Det är individen som har ansvar att förmedla om det krävs särskilda uppgifter för ett giltigt intyg gällande inresa i det aktuella landet. Vänligen informera Hedda Cares medarbetare vid testtillfället för att se hur vi kan försöka tillmötesgå de specifika behoven. 

Vi ber er att notera att Hedda Care utför en tjänst som omfattar att genomföra ett test och meddela ett testresultat, vilket vi erbjuder efter förfrågan från våra kunder. Vi har ingen påverkan på eller ansvar för eventuella ändringar gällande olika länders eller flygbolags regler / ageranden som avser resande.

Hur bokar jag ett PCR-test och friskintyg?

För att boka klicka här.

Friskintyg eller reseintyg kostar 250 SEK utöver kostnad för det utförda testet 

Alla våra intyg är på engelska

Vi kan utfärda läkarintyg på alla tester som vi har utfört på våra mottagningar av vår egen medicinskt utbildade personal. På så sätt kan vi intyga att testet har utförts på korrekt sätt och samtidigt intyga att det är rätt individ som anges på intyget som är testad.

Intyget anger både dag och tid för testet. Det datum som gäller för intyget är dagen då testet genomfördes Även klockslag anges, då testet utfördes. Dessutom anges datum för när läkaren signerar intyget, vilket är dagen då analysen har skett.