PCR-test

Om du önskar ta reda på om du bär på Covid-19 eller om du ska ut och resa och är i behov av ett reseintyg är PCR sannolikt testet som du önskar att göra.

Test som intygar smittfrihet (PCR)

För att kunna intyga att du inte är smittad med Covid-19 tas ett så kallat PCR-test.
Detta innebär att vi topsar dig i näsan och skickar testet till ett laboratorium för analys.*

Svar erhålles dagen efter testning under förutsättning att allt gått bra med din analys. Du blir alltid meddelad om något mot förmodan skulle

Testet ger inte svar på om du tidigare haft en infektion utan endast om du har en pågående infektion eller ej.

Pris

PCR-test: 1750 SEK
Frisk-/reseintyg: 250 SEK, tillkommer utöver kostnad för testet

Vanliga frågor och svar

Vad innebär ett PCR-test?

Ett PCR-test för Covid-19 är ett prov som tas genom att försiktigt föra upp en pinne (tops) i näsan. Testet utförs av medicinskt utbildad personal och svaret sänds till ett certifierat laboratorium.

Vem får testa sig?

Alla är välkomna att testa sig hos oss.

Viktigt är att notera att vi inte tar emot personer som visar symptom, så som förkylningssymptom eller feber. Om du är sjuk behöver stanna hemma och följa gällande riktlinjer. Personer med symptom som kommer till vår mottagning behöver vi dessvärre avvisa med tanke på smittorisk.

Hur bokar jag tid för test?

Snabbast och enklast bokar du tid via vår webbokning på vår hemsida.

Jag är inte svensk medborgare, kan ni hjälpa mig?

Ja, vi kan hjälpa personer som inte är bosatta i Sverige. Det gäller till exempel personer som är på tillfälligt besök i Sverige eller personer som inte har svenskt personnummer.

Bokning för personer utan svenskt personnummer måste göras via mail eller telefon.

Hur lång tid tar testet?

Att utföra testet tar ca 5 minuter.

När får jag svar på testet?

Testet skickas till ett laboratorium som analyserar svaret. Under vardagar skickas svaret till dig per e-post dagen efter att du tagit testet (vid ca 21-23-tiden).

På grund hög belastning och stort antal tester så är svarstiderna något fördröjda för närvarande.

Laboratoriet är öppet alla dagar och testsvar samt friskintyg sänds därför ut alla dagar i veckan.

Vilken datum/tid står på intyget?

Intyget anger både dag och tid för testet. Det datum som gäller för intyget är dagen då testet genomfördes Även klockslag anges, då testet utfördes. Dessutom anges datum för när läkaren signerar intyget, vilket är dagen då analysen har skett. 

Kan jag få intyget på engelska?

Ja. Alla våra intyg är på engelska.

Vad är det för intyg ni skriver ut?

Intyget beskriver vilket typ av test som är taget samt att det är ett certifierat laboratorium som analyserar testerna. Det ger även besked om vilket resultat som PCR-testet har givit. Intyget är signerat av Hedda Cares läkare och stämplat med en stämpel för vår mottagning.

Vilka krav på intyg eller dokumentation finns vid utlandsresa?

Det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka krav som finns för den specifika resan och vilken dokumentation som kan krävas för att resa till/i ett visst land. Det är individen som har ansvar att förmedla om det krävs särskilda uppgifter för ett giltigt intyg gällande inresa i det aktuella landet. Vänligen informera Hedda Cares medarbetare vid testtillfället för att se hur vi kan försöka tillmötesgå de specifika behoven.

Vi ber er att notera att Hedda Care utför en tjänst som omfattar att genomföra ett test och meddela ett testresultat, vilket vi erbjuder efter förfrågan från våra kunder. Vi har ingen påverkan på eller ansvar för eventuella ändringar gällande olika länders eller flygbolags regler / ageranden som avser resande.

Kan ni skriva ut intyg för test som jag redan utfört på annan mottagning?

Vi kan endast skriva ut intyg och intyga testresultat som vi själva har utfört och där vi vet att det följt alla gällande processer och rutiner samt att det är ett certifierat laboratorium som analyserat testet.

Hur tillförlitligt är testet?

Vi använder samma test som svenska sjukvården använder för att identifiera pågående smitta bland sina patienter och som har använts världen över sedan utbrottet av Covid-19.
Som för samtliga test på marknaden så finns det en felmarginal. Ett test är aldrig 100% tillförlitligt.

Kan ni testa större grupper eller på arbetsplatser?

Om ni är ett företag som vill testa era medarbetare eller kunder, så kan vi hjälpa er med det. Kontakta oss så diskuterar vi ett lämpligt upplägg med er, antingen för testning på plats hos er eller på vår mottagning. Kontakta oss via covid19@heddacare.se