PCR-test

Om du önskar ta reda på om du bär på Covid-19 eller om du ska ut och resa och är i behov av ett reseintyg behöver du göra ett PCR-test.

Test som intygar smittfrihet (PCR)

För att kunna intyga att du inte är smittad med Covid-19 tas ett så kallat PCR-test.
Detta innebär att vi topsar dig i näsan och skickar testet till ett laboratorium för analys.*

Svar erhålles dagen efter testning under förutsättning att allt gått bra med din analys. Vid brådskande tillfällen kan vi erbjuda provsvar samma dag, under vardagar. 

Testet ger inte svar på om du tidigare haft en infektion utan endast om du har en pågående infektion eller ej.

Hedda Care samarbetar med ett privat laboratorium som heter Life Genomics och som är ackrediterat samt rapporterar till Folkhälsomyndigheten. 

Hedda Care är även en av få utvalda vårdaktörer som är godkänd och rekommenderad av kinesiska myndigheter för provtagning inför resa till Kina. 

Pris

PCR-test: 1750 SEK
Frisk-/reseintyg: 250 SEK, tillkommer utöver kostnad för testet

Vanliga frågor och svar

Ett PCR-test för Covid-19 är ett prov som tas genom att försiktigt föra upp en pinne (tops) i näsan. Testet utförs av medicinskt utbildad personal och svaret sänds till ett certifierat laboratorium.

Alla är välkomna att testa sig hos oss.

Viktigt är att notera att vi inte tar emot personer som visar symptom, så som förkylningssymptom eller feber. Om du är sjuk behöver stanna hemma och följa gällande riktlinjer. Personer med symptom som kommer till vår mottagning behöver vi dessvärre avvisa med tanke på smittorisk.

Snabbast och enklast bokar du tid via vår webbokning på vår hemsida.

Ja, vi kan hjälpa personer som inte är bosatta i Sverige. Det gäller till exempel personer som är på tillfälligt besök i Sverige eller personer som inte har svenskt personnummer.

Bokning för personer utan svenskt personnummer måste göras via mail eller telefon.

Att utföra testet tar ca 5 minuter.

Testet skickas till ett laboratorium som analyserar svaret. Vi skickar svaret till dig per e-post dagen efter att du tagit testet (vid ca 20-tiden), alla dagar i veckan.

Vid brådskande behov så kan vi erbjuda provsvar redan samma dag, förutsatt att provet tas på förmiddagen. Provsvaret erhålls då vid ca 22-tiden).

Laboratoriet är öppet alla dagar och testsvar samt friskintyg sänds därför ut alla dagar i veckan.Vi

Intyget anger både dag och tid för testet. Det datum som gäller för intyget är dagen då testet genomfördes Även klockslag anges, då testet utfördes. Dessutom anges datum för när läkaren signerar intyget, vilket är dagen då analysen har skett. 

Ja. Alla våra intyg är på engelska.

Intyget beskriver vilket typ av test som är taget samt att det är ett certifierat laboratorium som analyserar testerna. Det ger även besked om vilket resultat som PCR-testet har givit. Intyget är signerat av Hedda Cares läkare och stämplat med en stämpel för vår mottagning.

Det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka krav som finns för den specifika resan och vilken dokumentation som kan krävas för att resa till/i ett visst land. Det är individen som har ansvar att förmedla om det krävs särskilda uppgifter för ett giltigt intyg gällande inresa i det aktuella landet. Vänligen informera Hedda Cares medarbetare vid testtillfället för att se hur vi kan försöka tillmötesgå de specifika behoven.

Vi ber er att notera att Hedda Care utför en tjänst som omfattar att genomföra ett test och meddela ett testresultat, vilket vi erbjuder efter förfrågan från våra kunder. Vi har ingen påverkan på eller ansvar för eventuella ändringar gällande olika länders eller flygbolags regler / ageranden som avser resande.

Vi kan endast skriva ut intyg och intyga testresultat som vi själva har utfört och där vi vet att det följt alla gällande processer och rutiner samt att det är ett certifierat laboratorium som analyserat testet.

Vi använder samma test som svenska sjukvården använder för att identifiera pågående smitta bland sina patienter och som har använts världen över sedan utbrottet av Covid-19.


Som för samtliga test på marknaden så finns det en felmarginal. Ett test är aldrig 100% tillförlitligt.

Laboratoriet som vi samarbetar med är Life Genomics, som är ett ackrediterat laboratorium med högsta säkerhet och kvalitet. De rapporterar till Folkhälsomyndigheten och har ISO 15189. 

Om ni är ett företag som vill testa era medarbetare eller kunder, så hjälpa vi er gärna med det. 

Kontakta oss så diskuterar vi ett lämpligt upplägg med er, antingen för testning på plats hos er eller på vår mottagning. Kontakta oss via covid19@heddacare.se eller ring oss på 010-288 99 32 så kan vi direkt planera provtagning som passar just er organisation.